JAK OBEJŚĆ REKOMENDACJĘ "S"

Rekomendacja "S" Komisji Nadzoru Finansowego sprawiła, że od początku 2014r. osoby kupujące lokale na kredyt muszą mieć wkład własny, który rośnie z roku na rok. Teraz wynosi min. 15% wartości transakcji.

Czyli kwota udzielonego kredytu nie może być wyższa niż 85% wartości transakcji. Jednak rekomendacja "S" uwzględnia jednocześnie możliwość udzielenia wsparcia finansowego o wartości 90% zakupu, pod warunkiem wykupienia dodatkowego ubezpieczenia wkładu własnego lub wykazania innego zabezpieczenia np. zastaw na obligacjach skarbowych.

Część kredytobiorców z pewnością wykorzysta tą możliwość, dzięki czemu będzie mogła finansować zakup mieszkania przy jedynie 10 - procentowym wkładzie własnym.

Banki jednak mają pomysły na to, jak to obejść i utrzymać popyt na mieszkania na dotychczasowym poziomie.