Nasza firma oferuje badanie termowizyjne budynków. Jest to szybka i nieinwazyjna metoda pomiaru temperatury badanego obiektu. Każde ciało, którego temperatura jest wyższa od zera bezwzględnego, emituje promieniowanie cieplne niewidoczne dla ludzkiego oka. Ilość energii emitowanej z powierzchni ciała zależy od jego temperatury. Kamery termowizyjne potrafią rejestrować to promieniowanie i przedstawiać w postaci termogramu, czyli dwuwymiarowego obrazu pokazującego rozkład temperatur na powierzchni badanego obiektu. Zaletą wykonywania pomiarów temperatury z zastosowaniem termowizji jest możliwość szybkiego przeprowadzenia badania dużych powierzchni (np. elewacja budynku). Badanie odbywa się na odległość, dzięki czemu możemy dokonać pomiarów powierzchni trudnodostępnych. Badania termowizyjne rejestrują wady izolacji termicznej budynku oraz wszelkie mostki i nieszczelności, wpływające na zwiększenie strat ciepła. Dzięki temu pozwalają na precyzyjną, kompleksową ocenę izolacji termicznej budynków i stopień ich zawilgocenia. Badania termowizyjne wykonywane są profesjonalną kamerą termowizyjną marki FLIR.