Wycena nieruchomości jest usługą świadczoną przez naszą firmę i polega na stworzeniu dokumentu - operatu szacunkowego, w którym określana jest wartość rynkowa nieruchomości. Wycena nieruchomości używana jest wszędzie tam gdzie istnieje potrzeba udokumentowania wartości nieruchomości na piśmie. Odbiorcami usług świadczonych przez rzeczoznawców majątkowych są najczęściej klienci banków zaciągający kredyty na zakup i remont nieruchomości, przedsiębiorcy, nabywcy nieruchomości gminnych i państwowych, strony postępowań sądowych i inne podmioty. Wartość rynkowa nieruchomości określana w operacie szacunkowym stanowi najbardziej prawdopodobna jej cena, możliwa do uzyskania na rynku, określona z uwzględnieniem cen transakcyjnych. Podstawą dobrej wyceny musi być więc możliwie najbardziej rozległe i wnikliwe badanie zjawisk zachodzących na rynku nieruchomości. Bez szerokiej wiedzy o procesach zachodzących na rynku nieruchomości opracowanie przekonującej i wiarygodnej wyceny nieruchomości nie jest możliwe.