Silver House Nieruchomości zaprasza do współpracy w ramach działalności Zarządzania Nieruchomościami.   Oferujemy Państwu:

  • profesjonalne i kompleksowe administrowanie nieruchomościami
  • prowadzenie ewidencji finansowo – księgowej
  • obsługę  prawną
  • utrzymanie czystości na terenie Wspólnoty Mieszkaniowej
  • prowadzenie książki obiektu budowlanego i przeprowadzanie wszelkich przeglądów technicznych
  • organizowanie przetargów na roboty budowlane
  • całodobowy dozór techniczny

W swojej działalności wykorzystujemy szeroko pojęty outsourcing, co daje niewspółmierne korzyści pod względem jakościowym i cenowym dla naszych klientów. Dzięki temu obsługa nieruchomości przez nas zarządzanych jest na bardzo wysokim poziomie przy zachowaniu umiarkowanych cen. Szczegółowy zakres naszych obowiązków oraz wysokość wynagrodzenia ustalane są każdorazowo, zgodnie z życzeniem i oczekiwaniami zleceniodawcy i spisane zostają w umowie o zarządzanie nieruchomością. Gwarantujemy bliską współpracę, rzetelne podejście do wszystkich problemów związanych z gospodarowaniem nieruchomością, w tym racjonalne zarządzanie funduszami, zapewniające minimalizację kosztów utrzymania oraz fachową obsługę nieruchomości.