Komunikat w zakresie wprowadzenia

nowych przepisów ochrony danych osobowych (,,rodo”)

Informujemy, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Biuro Nieruchomości SILVER HOUSE NIERUCHOMOŚCI Grzegorz Tyczka z siedzibą w Tarnowskich Górach przy ul. Sielanka 49.
 2. Administrator prowadzi operacje przetwarzania danych osobowych, które podają Państwo w związku z realizacją przez biuro umów pośrednictwa, w szczególności: imię i nazwisko, adres, e-mail, numer kontaktowy o ile został podany, numer rachunku bankowego, PESEL, numer dowodu osobistego lub inne dane osobowe.
 3. Pani/Pana dane osobowe będą udostępniane podmiotom przetwarzającym, które świadczą usługi na rzecz biura i tylko w niezbędnym zakresie koniecznym dla realizacji tych zadań.
 4. Podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. a) i b) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie  o ochronie danych): w związku z realizacją celu określonego w pkt 2.
 5. Administrator pozyskał Pani/Pana dane osobowe od Pani/Pana w związku z podpisaniem umowy pośrednictwa i koniecznością realizowania dalszych czynności przez biuro nieruchomści.
 6. Posiada Pani/Pan prawo do:
 • żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych,
 • ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
 • wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania,
 • przenoszenia danych,
 • wniesienia skargi,
 • cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych (cofnięcie zgody spowoduje skutki przewidziane w obowiązujących przepisach prawa).Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

7. W celu podjęcia działań w stosunku do danych osobowych prosimy o kontakt listowny na adres:

Biuro Nieruchomości SILVER HOUSE, ul. Sielanka 49, 42-612 Tarnowskie Góry.

8.   Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi w przypadku stwierdzenia niezgodnego z prawem przetwarzania danych osobowych. Skargę wnosi się do organu nadzorczego – Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Podpisanie umowy z Biurem Nieruchomości Silver House Grzegorz Tyczka równoznaczne jest z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu jej realizacji.